“Knowledge is power”

Welkom bij Openhogeschool.nl

Openhogeschool.nl is het platform voor (aankomende) HBO studenten. Hier vind je een overzicht van de beste Hogescholen en top HBO-opleiding. Daarnaast kan je hier ook meer lezen over de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van studeren en onderwijs.

Via afstandsonderwijs een HBO-opleiding volgen

Het NTI, de LOI en NCOI zijn allemaal aanbieders van thuisonderwijs. Om deze studieaanbieders te vergelijken is een onderzoek uitgevoerd waarbij gebruik is gemaakt van de websites van deze drie instellingen.

Met de combinatie van zelfstudie, klassikaal onderwijs en e-learning studeer je op je eigen manier en krijg je persoonlijke begeleiding wanneer jij dat wil.”

Zo is er onder andere gekeken naar studiebegeleiding, prijs, examinering en natuurlijk de mening van de student. Het NTI scoort op deze punten het beste. De persoonlijke begeleiding door een mentor, digitale examinering en de combinatie van zelfstudie, klassikaal onderwijs en e-learning zijn de grootste voordelen van het NTI. Hiermee onderscheidt het NTI zich van de LOI en NCOI. Voor meer informatie bekijk je de vergelijkende tabel in de tekst.
» Lees meer over via afstandsonderwijs een HBO-opleiding volgen

Intakegesprek voorkomt uitval studie

Uit Het onderzoek van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) blijkt:

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) heeft de HBO-raad en de VSNU vandaag voorgesteld om intakegesprekken in te voeren voor alle aankomende studenten, als middel om de grote uitval in het hoger onderwijs terug te dringen. Het doel van een intakegesprek is dat de aankomende student en opleiding elkaar beter leren kennen en wederzijdse verwachtingen uitspreken. Dit voorstel van het ISO is door minister Plasterk reeds als positief ontvangen. Het ISO hoopt dat de universiteiten en hogescholen met dit plan aan de slag zullen gaan.

Ervaringscertificaat (EVC)

Wil je op basis van werkervaring vrijstellingen aanvragen voor een HBO-opleiding? Bij een groot aantal hogescholen is het sinds kort mogelijk om via een EVC-traject vrijstellingen aan te vragen. Lees meer over EVC op www.kenniscentrumevc.nl.

Lees meer

Experiment open bestel

Het Ministerie van OCW is akkoord gegaan met de toekenningen voor de derde ronde van de experimenten open bestel. In een open bestel kunnen alle onderwijsaanbieders onder gelijke voorwaarden toetreden tot de gereguleerde, publiek gefinancierde hoger-onderwijsmarkt.

Lees meer

Hoog startsalaris HBO'ers

In het bedrijfsleven valt nog steeds goed te verdienen. Dit jaar hadden afgestudeerden international business & management zelfs het hoogste salaris van alle HBO'ers: 2655 euro bruto per maand, bij een fulltime baan.

Lees meer